اندازه های درج شده در جدول سایز بندی ممکن است ۱ الی ۲ سانتی مترخطا داشته باشد.

بالا