اندازه های درج شده در جدول سایز بندی ممکن است ۱ الی ۲ سانتی متر خطا داشته باشد‌.

بالا