اندازه های درج شده در جدول سایز بندی ممکن است 1 الی 2 سانتی مترخطا داشته باشد.

بالا